JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
38
z Zorg ervoor dat ertussen geen vreemde
voorwerpen (polsband, riem, vuil
enzovoort) beklemd zitten.
z Het risico op waterlekkage is extreem hoog als
de O-ring verdraaid is, als u het vergeet te
bevestigen of als iets vastzit in de afsluiting.
I
Controleer of alle bedieningsknoppen van
de camera goed functioneren.
z Als er iets niet goed werkt, maak de
camera dan los en plaats deze opnieuw.
J
Bevestig de handgrepen.
z Bevestig de handgrepen, lampen of
gewichten aan de onderkant van het
onderwaterhuis.
Voor het opnemen
Dompel het onderwaterhuis met daarin de camera
onder in een badkuip of watertank met zoet water.
Dompel het onderwaterhuis telkens steeds langer
onder en wel als volgt.
z 1ste keer: 5 ~ 10 seconden
z 2e keer: 30 seconden ~ 1 minuut
z 3e keer: 3 minuten ~ 5 minuten (probeer de
hendels en de knoppen te gebruiken als het
onderwaterhuis is ondergedompeld).
z Vraag altijd iemand om hulp als u te water gaat
of uit het water komt om verlies of
beschadiging van het onderwaterhuis te
voorkomen.
z Als, om welke reden dan ook, water lekt,
verwijder dan de batterij uit de camera. De
camera kan door de batterij exploderen.
A
Schakel de voeding van de camera in.
z Om de voeding in te schakelen, drukt u de
aan/uitschakelknop ruim twee seconden in.
(De elektrische lampen van de camera
gaan branden en de monitor wordt
ingeschakeld.)
z Soms, door plotseling schudden of een
klap op het onderwaterhuis, zorgt de
valbescherming van de camera ervoor dat
de voeding van de camera wordt
uitgeschakeld. Schakel de voeding van de
camera opnieuw in als deze wordt
uitgeschakeld.
Als “VIDEOBEHEER BESTAND KAPOT
VOOR OPN./AFSP. HERSTEL
NOODZAKELIJK HERSTELLEN?” wordt
weergegeven, druk dan op de knop REC
om het bestand te herstellen.
Waarschuwing
2
1
Grote zeskantsleutel (voor het
vastschroeven van de grepen)
Het opnemen van video/foto-
bestanden
Waarschuwing
Let op
AAN/UIT
WR-MG100_DU.book Page 38 Wednesday, December 5, 2007 1:09 PM