JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
39
B
Kies de opnamemodus (video/foto).
z Om van video naar fotografie en terug over
te schakelen moet u de hendel heen en
weer verdraaien.
z U moet de hendel vergrendelen nadat u de
opnamemodus hebt overgeschakeld.
z Om de hendel te vergrendelen moet u hem
naar u toe trekken en naar rechts draaien.
z Om de hendel te ontgrendelen moet u hem
naar u toe trekken en naar links draaien.
C
Om een opname te maken drukt u op de
start/stopknop voor video-opnamen of op
de hendel voor stilstaand beeld (foto).
D
Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt
u de aan/uitschakelknop ruim twee
seconden in om de camera uit te
schakelen.
z De elektrische lamp van de camera gaat uit
en de monitor wordt uitgeschakeld.
Als u de camera onmiddellijk moet
losmaken:
A
Dompel het onderwaterhuis in zoet water
en beweeg het minstens tien maal krachtig
op en neer en heen en weer. Spoel het
vervolgens goed af.
B
Verwijder het onderwaterhuis en veeg
waterdruppels van het huisoppervlak af
met een droge handdoek.
C
Richt de het voorglas van het
onderwaterhuis naar boven en open de
gespen om de camera te verwijderen en
zorg er daarbij voor dat u waterdruppels
niet bij de O-ring of de gespen het huis laat
binnendringen.
D
Bij het verwijderen van de camera sluit u
het onderwaterhuis opnieuw en let er
daarbij op dat er geen waterdruppels het
huis binnendringen. Daarna trekt u alle
gespen strak.
¹ Geef het onderwaterhuis na gebruik
altijd een onderhoudsbeurt. (A blz. 40)
Als u de camera niet onmiddellijk hoeft
los te maken:
Geef het onderwaterhuis een
onderhoudsbeurt. (A blz. 40)
Fotomodus Videomodus
1
2
Uittrekken
Slot
Zoomen
(tele)
Fotohendel
Foto’s maken.
Video-opname start/stop-knop
Video-opnamen starten/stoppen.
Zoomen
(groothoek)
De camera losmaken
WR-MG100_DU.book Page 39 Wednesday, December 5, 2007 1:09 PM