JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
41
G
Veeg de binnenkant van het frontglas
schoon.
z Breng een paar druppels reinigingsvloeistof
op de binnenkant van het frontglas aan en
maak dit met lenstissuepapier of iets
dergelijks schoon.
z Het frontglas beslaat als er vuil op zit.
H
Laat het in de schaduw volledig drogen.
z Zet het onderwaterhuis niet in direct zonlicht.
z Hierdoor kan verkleuring ontstaan van het
onderwaterhuis en kan de O-ring sneller
verslechteren.
z De omstandigheden zijn afhankelijk van de
gebruiksomgeving zoals temperatuur,
vochtigheidsgraad, watertemperatuur,
zoutgehalte en dergelijke.
Als u onderwaterhuis langer dan een maand niet
denkt te gebruiken, verwijder dan de O-ring en
berg hem op.
¹ Zie voor meer informatie de
“Onderhoudshandleiding voor de O-ring”.
De O-ring is een vervangbaar onderdeel.
Vervang de O-ring elk jaar voor een nieuw
exemplaar.
z Als u de O-ring na het opbergen opnieuwe
gaat gebruiken moet u altijd de conditie ervan
controleren. Gebruik nooit een misvormde
(gescheurde of verbogen), gebroken of
beschadigde O-ring.
o Geschikte cameramodellen
GZ-MG330
GZ-MG220
GZ-MG210
Waarschuwing
Waarschuwing
Let op
Opbergen van de O-ring
Waarschuwing
Technische gegevens
Maximale druk Waterdiepte tot 40 meter
Bediening Aan/uit
Video-opname start/stop
Foto-opname
Zoom (tele/groothoek)
Drijfvermogen +450 g (met de camera erin
en de meegeleverde batterij
bevestigd)
Filterdiameter 67 mm
Afmetingen
hoofdapparaat
(B x D x H)
216 mm x 179 mm x 128 mm
Gewicht
hoofdapparaat
Plm. 850 g (excl. handgreep)
WR-MG100_DU.book Page 41 Wednesday, December 5, 2007 1:09 PM