JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
72
Czynności niezbędne do
bezpiecznego użytkowania tego
produktu
Przygotowanie (A str. 76)
Sprawdź, czy pierścień uszczelniający nie jest
uszkodzony, zabrudzony lub pęknięty.
Na pierścień uszczelniający należy zawsze
nakładać smar.
Nakładanie obudowy podwodnej na
kamerę (A str. 77, 78)
• Sprawdź, czy pierścień nie jest skręcony lub czy
nie zapomniano go założyć.
• Podczas dokręcania uszczelki, sprawdź, czy nie
znajdują się na niej jakieś zabrudzenia.
Nagrywanie filmów/fotografowanie
(A str. 78, 79)
Nie otwieraj i nie zamykaj obudowy w miejscu
wykonywania zdjęć.
Zanurz obudowę powoli do wody.
Zdejmowanie obudowy podwodnej/
konserwacja (A str. 79, 80, 81)
Należy zawsze myć obudowę w słodkiej wodzie
po zakończeniu użytkowania.
Wykonaj czynności konserwacyjne pierścienia.
Jeśli z powodu niedbałego użytkowania
obudowy, do wewnątrz dostanie się woda, firma
JVC nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek
uszkodzenia sprzętu i akcesoriów znajdujących
się wewnątrz (kamera, karta SD itp.) lub za koszty
powstałe podczas nagrywania filmu lub
fotografowania. Dlatego należy ostrożnie
obchodzić się z obudową podwodną.
Przed rozpoczęciem użytkowania
należy sprawdzić, czy nie
występują przecieki.
Poniższa obudowa podwodna to precyzyjny
instrument przeznaczony do nagrywania filmów
pod dużym ciśnieniem występującym pod wodą.
Należy zwrócić szczególną uwagę na
odpowiednie postępowanie z instrumentem
przed i po jego użyciu zgodnie z instrukcją
obsługi.
Każda część obudowy podwodnej była dokładnie
kontrolowana podczas produkcji i poddana
najbardziej surowym testom podczas montażu.
Każda część obudowy musiała również przejść
przez kontrolę wodoszczelności w testach pod
wysokim ciśnieniem. Jednakże czasami podczas
transportu, dystrybucji oraz podczas
magazynowania po zakupie może powstać
uszkodzenie i dlatego należy wykonać przed
użyciem poniższy wstępny test.
Wstępny test
Należy wykonać poniższy test wstępny przed
rozpoczęciem nurkowania.
1. Przed zamontowaniem kamery w
obudowie, zanurkuj z pustą obudową i
sprawdź, czy występują przecieki.
Poczekaj 5 lub 6 minut, aby upewnić się, że
nie występują przecieki.
Należy zawsze wykonywać ten test dla
bezpieczeństwa kamery.
2. Oto najczęstsze przyczyny przecieków
wody:
Środki bezpieczeństwa
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania
A. Obudowa podwodna jest używana bez
pierścienia uszczelniającego.
B. Pierścień uszczelniający jest zamontowany
w nieprawidłowej pozycji.
C. Pierścień uszczelniający jest uszkodzony
lub zdeformowany.
D. Na pierścieniu uszczelniającym znajduje się
piasek, brud, włosy lub inne ciała obce.
E. Na wewnętrznej części pokrywy lub na
powierzchni stykającej się z pierścieniem
uszczelniającym znajduje się piasek, brud,
włosy lub inne ciała obce.
F. Pasek lub torebka z środkiem osuszającym
są przyciśnięte pokrywą w obudowie.
WR-MG100_PO.book Page 72 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM