JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
76
1. Główny uchwyt obudowy
Przymocuj pasek będący częścią zestawu
zgodnie z powyższym rysunkiem.
2. Dźwignia powiększenia
Powiększanie (zwiększanie/zmniejszanie)
podczas robienia zdjęć.
3. Pierścień
Można założyć filtry dostępne na rynku
(średnica 67 mm).
4. Klamra (w 3 miejscach)
Służą do zamknięcia obudowy.
5. Otwory do mocowania uchwytów
Można zamocować uchwyt będący częścią
zestawu lub inne dostępne w sprzedaży
obciążniki.
6. Spust fotografowania
Naciśnij, aby robić zdjęcia.
7. Przycisk rozpoczęcia/zatrzymania
nagrywania filmu
Naciśnij raz, aby rozpocząć filmowanie.
Naciśnij ponownie, aby przerwać.
8. Przełącznik trybu
Przełącza tryb fotografowania (film/zdjęcie).
9. Przycisk zasilania
Włącza i wyłącza zasilanie kamery.
A
Sprawdź, czy na obudowie nie ma
zarysowań lub pęknięć.
Nanieś 2 lub 3 krople znajdującego się w
zestawie płynu zapobiegającego tworzeniu
się pary na bibułkę do czyszczenia obiektywu
lub czystą szmatkę i wyczyść wewnętrzną
stronę przedniego szkła obudowy.
B
Sprawdź pierścień uszczelniający.
Używając przyrządu do podważania
będącego częścią zestawu, zdejmij pierścień
uszczelniający z obudowy.
Sprawdź, czy nie widać obcych ciał,
zabrudzeń, wyszczerbień, pęknięć itp. na
pierścieniu uszczelniającym, powierzchni
pierścienia uszczelniającego i w rowku, w
którym znajduje się pierścień.
Usuń koniecznie wszystkie ciała obce
(zabrudzenia, piasek, kryształy soli, włosy,
kłaczki, itd.).
¹ Szczegółowe informacje znajdują się
“Instrukcja konserwacji pierścienia
uszczelniającego”.
z Nigdy nie używaj wyszczerbionych ani
popękanych pierścieni uszczelniających.
z Nieprawidłowe postępowanie z pierścieniem
może prowadzić do przeciekania wody.
C
Nanieś smar na pierścień uszczelniający i
wciśnij go do rowka.
D
Zamknij pustą obudowę podwodną (bez
kamery).
E
Zanurz obudowę w wodzie i sprawdź, czy
nie występują przecieki. (A str. 78)
Części i funkcje
8
9
76
Pasek
1
24
4
3
5
Widok z dołu
Przednie szkło
Przygotowanie
Ostrożnie
B
WR-MG100_PO.book Page 76 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM