JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
81
G
Wytrzyj wewnętrzną stronę przedniego
szkła.
z Nanieś parę kropli płynu czyszczącego na
wewnętrzną część przedniego szkła i
wyczyść je używając bibułki do
obiektywów itp.
z Przednie szkło będzie zachodzić parą, jeśli
będzie brudne.
H
Pozostaw w cieniu do wyschnięcia.
z Nie należy pozostawiać obudowy podwodnej
na słońcu.
z W przeciwnym wypadku obudowa zostanie
odbarwiona i skróci się żywotność pierścienia
uszczelniającego.
z Taki stan może być zmienny, zależnie od
warunków środowiskowych - od temperatury,
wilgotności, temperatury wody, zasolenia i
innych.
Jeśli kamera ma być nieużywana przez ponad
miesiąc, wyjmij i zachowaj pierścień
uszczelniający.
¹ Szczegółowe informacje znajdują się
“Instrukcja konserwacji pierścienia
uszczelniającego”.
Pierścień uszczelniający jest materiałem
eksploatacyjnym. Co roku należy wymieniać
pierścień na nowy.
z W wypadku korzystania z pierścienia
uszczelniającego, który był długo
przechowywany, należy zawsze najpierw
sprawdzić jego stan. Nigdy nie należy używać
pierścienia uszczelniającego, który jest
zdeformowany (zgnieciony, zniekształcony),
pęknięty lub w jakikolwiek sposób
uszkodzony.
o Dotyczy modeli kamery
GZ-MG330
GZ-MG220
GZ-MG210
Ostrożnie
Ostrożnie
Uwaga
Przechowywanie pierścieni
uszczelniających
Ostrożnie
Dane techniczne
Maksymalne
ciśnienie
Głębokość wody do 40
metrów
Funkcje Włączanie i wyłączanie
zasilania
Rozpoczynanie/
zatrzymywanie filmowania
Fotografowanie
Powiększenie (Zwiększanie/
Zmniejszanie)
Utrzymywanie się
na powierzchni
wody
+450 g (z kamerą i domyślną
baterią)
Średnica filtra 67 mm
Rozmiary
głównego
urządzenia
(szer. x grub. x
wys.)
216 mm x 179 mm x 128 mm
Waga głównego
urządzenia
Ok. 850 g (z uchwytem)
WR-MG100_PO.book Page 81 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM