JVC GR D 23 Camcorder User Manual


 
LYT1204-012A
MasterPage: FrontCover
CZ
ČEŠTINA
GR-D93
GR-D73
GR-D53
GR-D23
Navštivte prosím naše domovské stránky na internetu a
vyhledejte si digitální videokameru:
Pro příslušenství:
http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/
http://www.jvc-victor.co.jp/english/accessory/
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
PŘÍPRAVA
5
VIDEOZÁZNAM A
PŘEHRÁVÁNÍ
11
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
(D.S.C.) ZÁZNAM A
PŘEHRÁVÁNÍ (jen GR-D93/D73)
18
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
24
ODKAZY
39
NÁZVOSLOVÍ
54
Ukázku vypnete nastavením “DEMO
MODE” na “OFF”. (str. 24, 26)
DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA
Vážený zákazníku
Děkujeme Vám za zakoupení této digitální
videokamery. V zájmu bezpečného používání
tohoto produktu si před jeho použitím laskavě
přečtěte bezpečnostní informace a preventivní
opatření na stranách 2 – 3.
Ilustrace kamkordéru, které se objevují v tomto
návodu k obsluze patří modelu GR-D93.
Funkce D.S.C. (Digital Still Camera - digitální
fotoaparát) je k dispozici u modelu GR-D93 a
GR-D73.
GR-D93PAL.book Page 1 Friday, October 24, 2003 11:23 AM