JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
32
Om dit product op een veilige wijze te
gebruiken
Voorbereiding (A blz. 36)
Controleer het product op vuil, breuken, of
schade op de O-ring.
Vet de O-ring altijd in.
Het onderwaterhuis aan de camera
bevestigen (A blz. 37, 38)
Zorg dat de O-ring niet verdraaid is en dat u niet
vergeet het te bevestigen.
Als u de sluiting dichtmaakt, moet u er goed op
letten dat er geen vreemde voorwerpen
vastzitten in de sluiting.
Video/foto-bestanden opnemen
(A blz. 38, 39)
Vermijd het openen en sluiten van het
onderwaterhuis op de opnamelocatie.
Indien u het onderwaterhuis vasthoudt, dient u
het zachtjes in het water te laten.
Loskoppelen en onderhoud van het
onderwaterhuis (A blz. 39, 40, 41)
Spoel het onderwaterhuis na gebruik altijd met
kraanwater.
Zorg voor onderhoud aan de O-ring.
Indien water in de behuizing lekt door achteloos
gebruik van het onderwaterhuis, accepteert JVC
geen verantwoordelijkheid voor schade die kan
ontstaan aan de interne apparatuur en materialen
(videocamera, SD-geheugenkaart etc.), of
onkosten die moeten worden gemaakt voor het
nemen van foto’s/video’s. Wees daarom
voorzichtig met het gebruik van het
onderwaterhuis.
Dit toestel moet van te voren getest
worden om te controleren of er
geen lekken zijn, voordat u het
product gebruikt.
Dit onderwaterapparaat is een precisie instrument
dat is ontwikkeld om op veilige wijze onderwater
video-opnamen te maken bij hoge waterdruk.
Wees voorzichtig bij het omgaan met het toestel
voor en na gebruik zoals is uitgelegd in deze
gebruikershandleiding.
Elk onderdeel van het onderwaterhuis is
onderworpen aan strenge controles tijdens het
productieproces en de individuele functies zijn
onderworpen aan strenge testen tijdens het
montageproces. Elk onderwaterhuis is ook
onderworpen aan waterproof-onderzoeken tijdens
hoge waterdruktesten. Schade kan echter soms
worden opgelopen tijdens transport en
verspreiding of tijdens opslag na aankoop, dus
voordat u gaat duiken dient u altijd de volgende
test uit te voeren om de veiligheid te bevestigen.
Test voor gebruik
Zorg dat u de volgende test voor gebruik
uitvoert voor het duiken.
1. Voordat u het onderwaterhuis bevestigt aan
de camera, moet u duiken met alleen het
onderwaterhuis en deze testen op
waterlekken.
Wacht vijf tot zes minuten om er zeker van te
zijn dat er geen lekken voorkomen.
Zorg dat u deze test uitvoert om de veiligheid
van uw camera te garanderen.
2. Hierna volgen enkele veelvoorkomende
oorzaken van waterlekken:
Veiligheidsvoorschriften
Gelieve voor gebruik te lezen
A. Het onderwaterhuis is gebruikt zonder de
O-ring te bevestigen.
B. De O-ring is niet op de juist plaats
gemonteerd.
C. De O-ring is beschadigd of misvormd.
D. Er bevindt zich zand, vuil, haren of ander
materiaal op de O-ring.
E. Er bevindt zich zand, vuil, haren of ander
materiaal op het contactoppervlak van de
O-ring of aan de binnenkant van het deksel.
F. De meegeleverde riem of zakje met
droogmiddel zit vast in het onderwaterhuis
als de deksel wordt gesloten.
WR-MG100_DU.book Page 32 Wednesday, December 5, 2007 1:09 PM