JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
40
Onderhoud uw onderhuis na iedere keer
gebruiken en nadat u klaar bent met het maken
van opnamen.
Als u geen onderhoud verricht, hopen
zoutkristallen en vuil zich in het onderwaterhuis op
waardoor waterlekkages kunnen ontstaan.
z Doe dit binnen 30 minuten na het duiken.
z Vul een bak met zoet water tot het
onderwaterhuis volledig onder water staat en
beweeg het onderwaterhuis krachtig op en
neer en heen en weer.
z Beweeg de knoppen en hendels terwijl het
onderwaterhuis ondergedompeld is en spoel
het vuil uit alle gaten en groeven. Ga verder
naar C
z Als het in zee is gebruikt
-> Doorgaan naar Zout verwijderen
Als het onderwaterhuis in zee is gebruikt moet u
het minstens één uur in zoet water dompelen om
het zout te verwijderen.
A
Maak een bak met vers water, qua volume
vijfmaal groter dan het volume van het
onderwaterhuis.
z De bak moet groot genoeg zijn om het
onderwaterhuis volledig onder te
dompelen.
z Als u alleen over een kleine bak beschikt,
vul deze dan met minstens vijfmaal zoveel
zoet water als het volume van het
onderwaterhuis en ververs het water een
aantal malen.
z Het zout verdwijnt sneller als u het
onderwaterhuis een paar keer krachtig op
en neer en heen en weer beweegt.
z Beweeg de knoppen en hendels als het
onderwaterhuis nog onder water is en
spoel het zout uit gaten, groeves etc.
z Spoel ook het zout van de handgreep af.
B
Laat alles ten minste één uur in zoet water
staan.
C
Verwijder het onderwaterhuis en veeg
waterdruppels van het huisoppervlak af
met een droge handdoek.
D
Neem de camera uit het huis.
z Richt de het voorglas van het
onderwaterhuis naar boven en open de
gespen om de camera te verwijderen en
zorg er daarbij voor dat u waterdruppels
niet bij de O-ring of de gespen het huis laat
binnendringen.
z De camera kan uit het onderwaterhuis vallen
als u de gespen opent terwijl het frontglas naar
beneden is gericht.
z Als u het onderwaterhuis op de duiklocatie
moet openen, zorg er dan voor dat er geen
waterdruppels van uw haar of lichaam in
komen.
E
Verwijder de O-ring en veeg al het zout,
zand en ander vuil ervan af.
z Veeg ook de groeve af waarin de O-ring
wordt geplaatst en het deel van het
onderwaterhuis dat in direct contact was
met de O-ring en laat het daarna drogen.
¹ Zie de “Onderhoudshandleiding voor de
O-ring” voor meer informatie over het
behandelen en bewaren van de O-ring.
F
Veeg de binnen- en buitenkant van het
onderwaterhuis met een droge doek
schoon.
¹ Gebruik voor het schoonmaken van de
binnenkant van het onderwaterhuis een
pluisvrije doek.
Onderhoud van het onderwaterhuis
Was het onderwaterhuis in water
terwijl het nog steeds is afgesloten
Zout verwijderen
Waarschuwing
Vuil. zand,
zandkristallen, et
cetera.
Haar, pluizen
enzovoort.
WR-MG100_DU.book Page 40 Wednesday, December 5, 2007 1:09 PM