JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
77
A
Ustaw kamerę.
z Wyłącz światło, jeśli jest to model
wyposażony w oświetlenie.
z Zdejmij pokrywę z obiektywu.
z Zaleca się włączyć tryb automatycznego
fotografowania.
z Wcześniej włóż baterię i w razie potrzeby
również kartę Micro SD.
z Aby wyłączyć kamerę, naciśnij i
przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad
dwie sekundy.
B
Włóż środek osuszający do dolnej części
podstawy.
C
Zamocuj podstawę do dolnej części
kamery.
z Wyrównaj otwór na wkręt statywu u dołu
kamery z wkrętem w podstawie, i dokręć
wkręt.
z Po otworzeniu monitora LCD kamera włącza
się automatycznie. Aby wyłączyć kamerę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez
ponad dwie sekundy.
D
Zwiń pasek na rękę.
z Sprawdź, czy w czasie uszczelniania
pasek nie uwiązł w obudowie.
E
Otwórz obudowę podwodną.
z Jeśli nie można otworzyć klamer, użyj
małego klucza sześciokątnego (otwieracza
klamer).
F
Włóż kamerę do obudowy.
z Zrównaj rowek montażu podstawy z
podstawą.
G
Wyreguluj kąt ustawienia monitora LCD.
z Monitor LCD można odchylać w górę pod
maksymalnym kątem 30 stopni.
H
Służą do zamknięcia obudowy.
z Sprawdź, czy pierścień nie jest skręcony
lub czy nie zapomniano go założyć.
Nakładanie obudowy podwodnej na
kamerę
Ostrożnie
1. Oderwij rzep, aby wyciągnąć pasek.
1
2
Wsuń pod spód
Zaczep
Środek osuszający
2
1
Dokręć wkręt
Otwórz monitor LCD
2. Zwiń pasek, aby nie był luźny.
3. Wsuń złożoną część paska pomiędzy
obudowę, a pasek.
Mały klucz sześciokątny
(Otwieracz klamer)
Rowek mocowania
podstawy
Podstawa
Wewnętrzna podstawa
obudowy podwodnej
WR-MG100_PO.book Page 77 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM