JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
78
z Sprawdź, czy nie uwięzły obce ciała
(pasek, pas, zabrudzenia itd.).
z Ryzyko przecieku wody jest bardzo wysokie,
gdy pierścień uszczelniający jest skręcony, nie
został zamontowany lub jeśli na uszczelce
znajduje się jakieś zabrudzenie.
I
Sprawdź, czy wszystkie przyciski obsługi
kamery prawidłowo działają.
z Jeśli nie, wyjmij kamerę i włóż ponownie.
J
Zamocuj uchwyty.
z U dołu obudowy kamery zamocuj uchwyty,
lampy lub obciążniki.
Przed rozpoczęciem nagrywania
Zanurz obudowę z kamerą w środku w wannie
lub zbiorniku ze słodką wodą. Stopniowo
wydłużaj czas zanurzenia kamery w następujący
sposób.
z Pierwszy raz: 5 ~ 10 sekund
z Drugi raz: 30 sekund ~ 1 minuta
z Trzeci raz: 3 minuty ~ 5 minut (korzystaj z
dźwigni i przycisków, gdy obudowa jest
zanurzona).
z Osoba wychodząca z wody lub wchodząca do
wody powinna podać innej osobie obudowę
podwodną do potrzymania w celu uniknięcia
utraty lub uszkodzenia.
z Gdy zauważysz przeciek wody, wyjmij baterię
z kamery. W przeciwnym wypadku bateria
może wybuchnąć.
A
Włącz zasilanie kamery.
z Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez ponad dwie sekundy i włącz
zasilanie. (Włączy się lampka wskaźnika
zasilania oraz monitor.)
z Czasami z powodu nagłego wstrząsu lub
uderzenia w obudowę podwodną, może
zostać aktywowana funkcja wykrycia
upadku, która powoduje wyłączenie
zasilania kamery. Gdy zasilanie kamery
wyłączy się, włącz je ponownie.
Gdy wyświetli się “USZKODZONY PLIK
ZARZĄDZANIA WIDEO. ABY NAGRAĆ
LUB ODTWORZYĆ FILM TRZEBA TEN
PLIK ODZYSKAĆ. ODZYSKAĆ TERAZ?”,
naciśnij przycisk REC, aby odzyskać plik.
Ostrożnie
2
1
Duży klucz sześciokątny
(do wkręcania uchwytu)
Nagrywanie filmów/fotografowanie
Ostrożnie
Uwaga
ON/OFF
WR-MG100_PO.book Page 78 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM