JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
74
Procedury używania zestawu do konserwacji
Środek osuszający
Zapobiega tworzeniu się pary we wnętrzu
obudowy podwodnej.
Włóż go do dolnej części podstawy połączonej
z kamerą.
¹
Zdolność absorpcyjna czynnika osuszającego
może z czasem osłabnąć, zależnie od
warunków, w jakich obudowa podwodna jest
używana. W związku z tym, zalecamy okresową
wymianę środka osuszającego.
Płyn zapobiegający tworzeniu się pary
Przed użyciem obudowy
podwodnej, nałóż płyn
zapobiegający tworzeniu się pary
na wewnętrzną część przedniego
szkła.
Dodaj dwie do trzech kropli płynu
na bibułkę do obiektywu i
przetrzyj wewnętrzną stronę
przedniego szkła.
Płyn czyszczący
Stosowany po użyciu obudowy
podwodnej do usuwania
zanieczyszczeń z przedniego
szkła.
Dodaj dwie do trzech kropli
środka czyszczącego na
bibułkę do obiektywu i przetrzyj
wewnętrzną stronę przedniego
szkła.
Bibułka do obiektywu
Do nakładania płynu
zapobiegającego
tworzeniu się pary na
przednie szkło lub do
usuwania zabrudzeń z
przedniego szkła za
pomocą środka
czyszczącego używaj
bibułki do
obiektywów.
Przed użyciem obudowy, w
celu zapewnienia dobrego
chwytu w wodzie,
przeciągnij pasek przez
otwór do mocowania
paska.
Pasek
Przednie szkło
Obudowa podwodna
WR-MG100_PO.book Page 74 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM