JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
80
Należy zawsze wykonywać konserwację
obudowy podwodnej po zakończeniu
nagrywania.
Jeśli nie wykonasz konserwacji w obudowie
zbierze się kryształki soli lub brud, co może
spowodować przeciekanie wody.
z Należy wykonać to w ciągu 30 minut po
nurkowaniu.
z Nalej słodkiej wody aż będzie można
całkowicie zanurzyć kamerę w zbiorniku i
potrząsaj nią w górę i dół, w lewo i prawo.
z Poruszaj przyciskami i dźwigniami, gdy
obudowa jest zanurzona i wypłucz
zanieczyszczenia ze szpar lub rowków.
Przejdź do punktu C
z Jeśli kamera była używana w wodzie morskiej
-> Przejdź do
Usuwania soli
Jeśli obudowa podwodna była używana w
wodzie morskiej, zanurz ją w słodkiej wodzie na
co najmniej jedną godzinę, aby usunąć sól.
A
Przygotuj zbiornik ze słodką wodą w ilości
pięciokrotnie większej, niż objętość
obudowy podwodnej.
z Pojemnik musi być na tyle duży, aby
całkowicie zanurzyć w nim obudowę
podwodną.
z Jeśli dysponujesz tylko małymi
pojemnikami, kilkakrotnie nalewaj słodkiej
wody w ilości równej co najmniej
pięciokrotnej objętości obudowy
podwodnej.
z Skuteczniejsze będzie potrząsanie
obudową w górę i dół, w lewo i prawo.
z Poruszaj przyciskami i dźwigniami, gdy
obudowa jest zanurzona i wypłucz sól ze
szpar lub rowków itp.
z Sprawdź, czy sól nie pozostała na
uchwytach.
B
Włóż do słodkiej wody na co najmniej
jedną godzinę.
C
Wyjmij obudowę podwodną i suchym
ręcznikiem wytrzyj krople wody z
powierzchni zewnętrznej.
D
Wyjmij kamerę.
z Skieruj przednie szkło w górę i otwórz
klamry, aby wyjąć kamerę uważając, żeby
krople wody nie przedostały się do
obudowy z pierścienia uszczelniającego
lub z klamry.
z Kamera może wypaść, jeśli klamry nie są
zamknięte, gdy przednie szkło jest skierowane
w dół.
z Jeśli nie można uniknąć otwierania obudowy
podwodnej w miejscu nurkowania, zwróć
uwagę, aby krople wody z włosów oraz ciała
nie wpadły do środka obudowy.
E
Zdejmij pierścień uszczelniający i wytrzyj
pozostałą sól, piasek i inne ciała obce.
z Wytrzyj również rowek, w którym
znajdował się pierścień uszczelniający oraz
część obudowy podwodnej, która miała
kontakt z pierścieniem uszczelniającym i
poczekaj, aż wyschną.
¹ Szczegółowe informacje o postępowaniu z
pierścieniem uszczelniającym i jego
przechowywaniu znajdują się “Instrukcja
konserwacji pierścienia uszczelniającego”.
F
Wytrzyj część wewnętrzną i zewnętrzną
obudowy podwodnej suchą szmatką.
¹ Do tego celu używaj szmatki
bazkłaczkowej.
Konserwacja obudowy podwodnej
Umyj obudowę w wodzie, gdy jest
jeszcze zamknięta
Usuwania soli
Ostrożnie
Brud, piasek,
kryształki soli itd.
Włosy, kłaczki itd.
WR-MG100_PO.book Page 80 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM